Listings in လက်ဝတ်ရတနာ အငှားဆိုင်များ

Showing 12 of 68 results
အမှတ် ၆၁-၆၂-၆၃၊ ပန်းတန်း-ရုံ၊ ဈေးချို၊ ချမ်းအေးသာစံအနောက်၊ ၊
09-2053276, 09-91034527, 09-43102476
အမှတ် ၁၁၇၊ (၃၂)လမ်း၊ ၇၄လမ်းနှင့် ၇၅လမ်းကြား၊ မောရဂီဝါ၊ ၊
09-2035653, 09-967370222, 09-693957860
အမှတ် အီး-၂၂၊ အောင်ဇေယျလမ်း၊ ၅၈လမ်း နှင့် ၅၉လမ်း ကြား၊ စလုံးဈေး၊ တိုက်တန်း၊ စ-ရပ်ကွက်၊ ၊
09-425586007
အမှတ် 218၊ (၁၇)လမ်း၊ ၈ဝလမ်း ထောင့်၊ မေဃဂီရိ၊ ၊
09-799075773, 09-797284667
ယ်ရီလမ်း၊ ၅၄လမ်း နှင့် ၅၅လမ်း ကြား၊ မြရည်နန္ဒာ၊ ၊
09-402572153
၇၆လမ်း၊ ၈လမ်းနှင့် ၉လမ်းကြား၊ မိဘဈေး၊ အမရဌာနီအရှေ့၊ ၊
09-2013635, 09-91011589, 09-896802594, 09-442013635
အမှတ် ၂၆၊ ပဒေသာ-ရုံ၊ ဈေးချို၊ ချမ်းအေးသာစံအနောက်၊ ၊
02-4033221, 09-47225475
အမှတ် ၆၇၊၆၈၊ ပန်းတန်း-ရုံ၊ ဈေးချို၊ ချမ်းအေးသာစံအနောက်၊ ၊
09-259093102
အမှတ် ၅၀၊ မနော်ဟရီလမ်း၊ ၅၆လမ်းနှင့် (၅၇)လမ်းကြား၊ လေးမျက်နှာဘုရားတိုက်တန်း၊ ကံသာယာမြို့သစ်၊ ၊
09-402511146, 09-426811154
1 2 3 4 5 6