Listings in စားသောက်ဆိုင်များ (ကြက်ဆီထမင်း)

Showing 12 of 20 results
အမှတ် ၇၀/အေ၊ ၇၃လမ်း၊ (၂၆)လမ်းနှင့် (၂၇)လမ်းကြား၊ စိတ္တရမဟီရပ်၊, ,
09-974458103
အမှတ် ဘီ-၃/၄၆၊ ၆၆လမ်း၊ မနော်ဟရီလမ်း နှင့် စိန်ပန်းလမ်း ကြား၊ မြို့သစ်(၅)၊, ,
09-956703576, 09-796331885
အမှတ် ၅၊၆၊ ၈၁လမ်း၊ (၄၅)လမ်းနှင့် ပြတိုက်လမ်းသွယ်ကြား၊ ဘဏ္ဏာတော်တိုက်တန်း၊ ဘုရားကြီး၊ ကျွန်းလုံးဥသျှောင်၊, ,
09-5241677, 09-402699124
အမှတ် ဃ-၂/၁၀၄၊ ၆၂လမ်း နှင့် ၆၄လမ်း ကြား၊ မနော်ဟရီလမ်း နှင့် စိန်ပန်းလမ်း ကြား၊ မြို့သစ်(၄)၊, ,
09-897672711
အမှတ် က/၂၅(က)၊ ၃၁လမ်း နှင့် ၃၂လမ်း ကြား၊ ၅၈လမ်း နှင့် ၅၉လမ်း ကြား၊ ရွှေယဉ်မွန်ရပ်၊ ကံကောက်၊, ,
09-2000218, 09-261704242, 09-797209886
အမှတ် ဈ-၄/၈၄-၈၅၊ ၆၂လမ်း၊ ဇလပ်ဝါလမ်း နှင့် ခိုင်ရွှေဝါလမ်း ကြား၊ မြို့သစ်(၃)၊, ,
09-402666889, 09-43070188, 09-257111168, 09-257111169
1 2