Empire Chemicals

advance

အမှတ် ၁၀၄/ဘီ၊ (၂၇)လမ်း၊ ပန်းဘဲတန်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး

Products and Services

  • ပလတ္စတစ္ရာဘာမွင္ႏွင့္ သေဘၤာေဆးအမ်ိဳးမ်ိဳး
  • ေရေမႊးႏွင့္ရႈေဆးလုပ္ငန္းသံုးပုလင္းခြံဒီဇိုင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးရရွိႏိုင္သည္။

Categories

  • ဓါတုေဗဒပစၥည္းမ်ား
  • စားေသာက္ကုန္မ်ား