Listings in ကားဘော်ဒီရုံများ and လျှပ်စစ်ပညာရှင်များ

Showing 12 of 467 results
အမှတ် အိတ်ချ်-၁၆၆၊ ၆၁လမ်း၊ ဧဝရတ်လမ်းနှင့် ဖိုးရာဇာလမ်းကြား၊ စက်မှုဇုန်(၁)၊ ဈ-ရပ်ကွက်၊, ,
09-2003504, 02-5154227
အမှတ် ၁၀၊ ချယ်ရီလမ်း၊ ၆၄လမ်း နှင့် ၆၅လမ်း ကြား၊ မြို့သစ်(၁)၊, ,
09-767888892, 09-767888893, 09-790887888, 09-790889888
အမှတ် သ-၉/၁၄၅၊ ၆၄လမ်း၊ သာယာဝတီမင်းကြီးလမ်း နှင့် ပျူစောထီးလမ်း ကြား၊ ခ-ရပ်ကွက်၊, ,
09-965094380, 09-252512703
အမှတ် မ-၄၂၊ ၅၂လမ်း၊ ၄၂လမ်း နှင့် ၄၃လမ်း ကြား၊ ရဲမွန်တောင်၊, ,
09-420250666, 09-784333200, 09-784333600
အမှတ် နန-၁၀/၇၂၊ ၆ဝဘီလမ်း၊ စံပြလမ်း နှင့် မင်္ဂလာလမ်း ကြား၊ စက်မှုဇုန်(၁)၊ ဇ-ရပ်ကွက်၊, ,
09-402699073, 09-2031349
2020 | Advertisement
အလုံလမ်း၊ အ.ထ.က(၁)ကျောင်းဝင်း၊ ကရင်ခြံ၊, ,
09-73145455, 09-250701255, 09-793145455
၆ဝဘီလမ်း၊ အေးသုခလမ်း နှင့် ရတနာလမ်း ကြား၊ ဆ-ရပ်ကွက်၊, ,
09-402619631
၈၁လမ်း၊ (၁၉)လမ်း နှင့် ၂ဝလမ်း ကြား၊ ပုလဲငွေရောင်၊, ,
09-2061171, 09-792061171
1 2 3 4 5