(၇၈)လမ်း၊ (၂၉)လမ်းနှင့် (၃၀)လမ်းကြား၊ ဟေမာဇလ၊ ချမ်းအေးသာစံမြို့နယ်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး