အမှတ် နန/၁၅/၈၈၊ စက်မှုဇုန်(၁)၊ ၆၀(စီ)လမ်း၊ ၁၃၃လမ်း နှင့် ၁၃၄လမ်းကြား၊ ပြည်ကြီးတံခွန်မြို့နယ်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး
About Us
1990ခုႏွစ္မွစတင္တည္ေထာင္ခဲ့ပါသည္။

Products and Services

  • လိုအပ္ေသာအပိုပစၥည္းအမ်ိဳးမ်ိဳးကို နမူနာေပးၿပီး မွာယူႏိုင္ပါသည္။

Categories

  • ကားျပဳျပင္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား