အမှတ် ၃၅၊ (၇၈)လမ်း၊ ၃၄လမ်းနှင့် ၃၅လမ်းကြား၊ ကဥ္စနမဟီ၊, ချမ်းအေးသာစံမြို့နယ်, မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး