Chit Ko(U)+Daw Khin Cho
Chit Ko(U)+Daw Khin Cho

Chit Ko(U)+Daw Khin Cho

5.0 ( 0 Ratings ) |
ကမ်းနားလမ်း၊ သီရိမာလာငါးဈေးအနောက်ပေါက်ထိပ်၊, အောင်မြေသာစံမြို့နယ်, မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး
Open at 3:00 AM
Monday : 3:00 am - 8:00 pm
Tuesday : 3:00 am - 8:00 pm
Wednesday : 3:00 am - 8:00 pm
Thursday : 3:00 am - 8:00 pm
Friday : 3:00 am - 8:00 pm
Saturday : 3:00 am - 8:00 pm
Sunday : 3:00 am - 8:00 pm
Get directions .
Business Overview
1999 ခုႏွစ္တြင္စတင္ခဲ့သည္။
Other Business Categories
  • စားေသာက္ကုန္မ်ား
Brands / Services
  • ငါးအမ်ိဳးမ်ိဳးေရာင္းဝယ္ေရး
  • လက္လီ၊ လကၠားမွာယူႏိုင္ပါသည္။