Listings in ဘီစကစ် (ထုတ်လုပ်၊ ဖြန့်ချိ)

Showing 12 of 29 results
အမှတ် အိတ်ချ်-၁၁၃/၁၁၄၊ ကနောင်မင်းသားကြီးလမ်း၊ ၆၈လမ်း နှင့် ၆၉လမ်း ကြား၊ စက်မှုဇုန်(၁)၊ ဈ-ရပ်ကွက်၊, ,
02-5152341, 02-5152361, 09-782222214
အမှတ် ၀၀-၂၁၊ ၆၈လမ်း၊ အေလမ်းနှင့် ဘီလမ်းကြား၊ ပြည်ကြီးမင်္ဂလာကားဝင်း၊ ဖျောက်ဆိပ်ကုန်းရွာ၊, ,
02-5154873, 09-2025640, 09-782025640
2020 | Advertisement
အမှတ် ပပ-၃၃/၁က၊ ၅၃လမ်း၊ သခင်ဖိုးလှကြီးလမ်း ထောင့်၊, ,
09-953388901, 09-953388902
အမှတ် လလ-၇၇/၆၇၊၈၀၊ (၁၄၁)လမ်း (တပင်ရွှေထီးလမ်း)၊ (၄၇)လမ်းနှင့် (၄၈)လမ်းကြား၊ စက်မှုဇုန်(၂)၊ ဈ-ရပ်ကွက်၊, ,
02-5153917, 02-5153916
၈၆လမ်း၊ (၂၆)လမ်းနှင့် (၂၇)လမ်းကြား၊ သီရိဟေမာအရှေ့၊, ,
02-4035968, 09-2022395, 02-4064549, 09-402668285
အမှတ် လလ-၇၈၊ မက္ခရာလမ်း၊ ၄၈လမ်း နှင့် ၄၉လမ်း ကြား၊ စက်မှုဇုန်(၂)၊ ဈ-ရပ်ကွက်၊, ,
09-402658502
အမှတ် တတ-၁၂/၂၄၊၂၅၊ ၆၂လမ်း၊ အောင်ဇေယျလမ်း နှင့် ဘုရင့်နောင်လမ်း ကြား၊ စက်မှုဇုန်(၁)၊ စ-ရပ်ကွက်၊, ,
02-5154254, 02-5153159
1 2 3