အခန်း ၁၇/၁၈/၁၉/၂၀၊ ရုံ-ခ/၃၈၊ ဘုရင့်နောင်ဈေး၊ မျက်နှာစာတန်း၊ မရမ်းကုန်း၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
About Us
Bawgawadi Co.,Ltd was incorporated in 1991 when free marketed oriented system was introduced by union of Myanmar ministry of trade and commerce. Our main focus was imports of Auto spare parts specially two items which are very important in a mobile vehicle namely FAN Belts,V Belts used in Auto mobiles as well as machineries and agricultural machine which are main source of income and farmer depends on farming for their livelihood.

Products and Services

  • Automobile Timming Belts
  • Since 2000
  • ကားအတြင္းႏွင့္အျပင္ပစၥည္းမ်ိဳးစံု
  • ကားႏွင့္သက္ဆိုင္ပစၥည္းမ်ားကိုစံုလင္စြာရရွိႏိုင္ျခင္း

Categories

  • ကား၊ ထရပ္အသစ္ ေရာင္းခ်သူမ်ား
  • ကားစတီရာရင္ပစၥည္း ျပဳျပင္ေရာင္းဝယ္ေရး
  • ကားတာယာ၊ ကၽြတ္ႏွင့္ ဘီးေခြေရာင္းဝယ္ေရး
  • ကားထုတ္လုပ္သူမ်ား