အမှတ် ဆ-၄/၄၂၊ ၆၈လမ်း နှင့် ၆၉လမ်း ကြား၊ ဒေလီယာလမ်း နှင့် ဇလပ်ဝါလမ်း ကြား၊ လမ်းသွယ်(၁)၊ မြို့သစ်(၂)၊ ချမ်းမြသာစည်မြို့နယ်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး