(၃၈)လမ်း၊ ၈၁လမ်း နှင့် ၈၂လမ်း ကြား၊ မဟာအောင်မြေမြို့နယ်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး
About Us
2000ခုႏွစ္မွစတင္တည္ေထာင္ခဲ့ပါသည္

Products and Services

  • စတစ္ကာ၊ Vinyl ၊ တံဆိပ္႐ိုက္ႏွင့္ေၾကာ္ျငာလုပ္ငန္းအမ်ိဳးမ်ိဳး

Categories

  • ပံုႏွိပ္တိုက္မ်ား