အောင်အောင်နိုင်(ဦး)

အကွက် ၉၊ ၁၆လမ်း နှင့် ၁ရလမ်း ကြား၊ ၆၃လမ်း နှင့် ၆၄လမ်း ကြား၊ သုခလမ်းသွယ်၊ ဒေါနဘွား၊, အောင်မြေသာစံမြို့နယ်, မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး
Get directions .