၈၂လမ်း၊ ဘုရားကြီး တောင်ဘက်၊ ကျွန်းလုံးဥသျှောင်၊ ချမ်းမြသာစည်မြို့နယ်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး