Listings in ချမ်းအေးသာစံမြို့နယ်

Showing 12 of 13975 results
26+ Years with MD
 • ျပည္တြင္းထြက္ႏြားႏိ...
 • ႏြားႏို႔စစ္စစ္၏မူလအ...
 • သံုးစြဲသူမ်ားအေနျဖင...
(၂၈)လမ်း၊ ၈၃လမ်း ထောင့်၊ ၊
09-2010740, 09-5137872
20+ Years with MD
 • ၿမိဳ႕တြင္းအိမ္အေရာက...
 • နယ္အတြက္ကားဂိတ္အေရာ...
 • ဝန္ေဆာင္ခမယူဘဲ Serv...
အခန်း ဘီ/စီ၊ ၃၅လမ်း၊ ၈ဝလမ်း နှင့် ၈၁လမ်း ကြား၊ ၊
02-4036748, 09-2034455
4+ Years with MD
 • ဝက္ၿခံ၊ တင္းတိပ္၊ မ...
 • အသားအရည္ ဝင္းပၾကည္လ...
 • အေရးအေၾကာင္းေဖ်ာက္ျ...
အမှတ် ၁/အေ၊ (၃၂)လမ်း၊ ၆ရလမ်းနှင့် ၆၈လမ်းကြား၊ ၊
09-960050400, 09-960040400
5+ Years with MD
 • ၿမိဳ႕တြင္းကို ပစၥည္...
 • နယ္ကားဂိတ္အေရာက္ပို...
 • တစ္ေနရာတည္းတြင္ လို...
အခန်း ၇၊ (၂၆)လမ်း၊ (၇၈)လမ်းနှင့် (၇၉)လမ်းကြား၊ ဒိုင်းနမစ်တိုက်ခန်း၊ ၊
09-787878113, 09-787878112
25+ Years with MD
 • စာေရးကိရိယာအမ်ိဳးမ်...
အမှတ် ၁၁၃၊ (၃၀)လမ်း၊ ၈ဝလမ်း နှင့် ၈၁လမ်း ကြား၊ ၊
09-43060996, 09-789960996
25+ Years with MD
 • အိမ္သုတ္ေဆးမ်ိဳးစံု...
 • Paint-asscertrial မ...
 • Quality ကိုအဓိကထား
အမှတ် ၃၆၀၊ ၈၁လမ်း၊ (၂၈)လမ်း ထောင့်၊ ၊
09-2007390, 09-442020385
5+ Years with MD
 • Elevator, Escalator...
 • Best Quality
 • 24-Hour Service
အကွက် ၅၅၇၊ တိုက် စီ-၂/စီ-၃၊ (၃၃)လမ်း၊ ၈၁လမ်း နှင့် ၈၂လမ်း ကြား၊ အောင်နန်းရိပ်သာအရှေ့၊ ၊
09-400444598
Call More info Advance 2021
16+ Years with MD
 • လွ်ပ္စစ္ပစၥည္းအမ်ိဳ...
 • ၿမိဳ႕တြင္း အိမ္တိုင...
 • ပစၥည္းမွန္၊ ေဈးႏွဳန...
အမှတ် ၂၀၅၊ ၃၄လမ်း၊ ၇၄လမ်း ထောင့်၊ ၊
09-444032119, 09-2051171
6+ Years with MD
 • လူႀကီးမင္းတုိ႔စိတ္တ...
အမှတ် ၁၈၂၊ ၃၄လမ်း၊ ၇၅လမ်း ထောင့်၊ ၊
09-975303555, 09-2028569
1 2 3 4 5 1165