အမှတ် ၉၉၊ ၈၅လမ်း၊ (၃၁)လမ်း နှင့် (၃၂)လမ်း ကြား၊ ချမ်းအေးသာစံမြို့နယ်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး