ကေလးဝၿမိဳ႕တြင္ ရက္လြန္ေဆးဝါးမ်ားႏွင့္ အျခားလူသံုးကုန္ပစၥည္းမ်ား ေရာင္းခ်ျခင္း ရွိမ႐ွိ စစ္ေဆး

Ads Ads Ads

စစ္ေဆးမႈမ်ားျပဳလုပ္ရာတြင္ ကေလးခ႐ိုင္စားသုံးသူေရးရာဦးစီးဌာန ခ႐ိုင္ဦးစီးမွဴး ဦးစိုးေအာင္၊ ကေလးခ႐ိုင္ အစားအေသာက္ႏွင့္ ေဆးဝါးကြပ္ကဲေရးဦးစီးဌာန FDA ခ႐ိုင္တာဝန္ခံ ေဒၚၿငိမ္းၿငိမ္းအိႏွင့္အဖြဲ႕၊ ကေလးဝၿမိဳ႕ ၿမိဳ႕နယ္အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာန၊ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႕၊ ၿမိဳ႕နယ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ၊ က်န္းမာေရးဦးစီးဌာန၊ မီးသတ္ဦးစီးဌာန၊ ျပန္/ဆက္ဦးစီးဌာနႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္စားသုံးသူေရးရာဦးစီးဌာနတို႔ ပါဝင္ေသာ ပူးေပါင္းအဖြဲ႔သည္ ဒီဇင္ဘာ ၁၀ ရက္ နံနက္ ၁၀ နာရီက ကေလးဝၿမိဳ႕မေဈးအတြင္း စစ္ေဆးခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

Read More>>> ျပည္တြင္းအခြန္မ်ားဦးစီးဌာနမွ ထုတ္ျပန္ထားသည့္ ဝင္ေငြခြန္ အမ်ားဆုံးထမ္းေဆာင္သည့္ လုပ္ငန္းရွင္ (၁၀) ဦး

ေရာင္းခ်လ်က္႐ွိေသာ လူသုံးကုန္ ႏွင့္စားေသာက္ကုန္ အေရာင္းဆိုင္မ်ားတြင္ တားျမစ္ထားေသာစားေသာက္ကုန္ႏွင့္ လူသုံးကုန္ပစၥည္းမ်ား၊ ရက္လြန္စားေသာက္ကုန္ႏွင့္ လူသုံးကုန္ပစၥည္းမ်ား ေရာင္းခ်ျခင္း႐ွိမ႐ွိ စစ္ေဆးျခင္းႏွင့္ ၿမိဳ႕တြင္းေဆးပစၥည္း အေရာင္းဆိုင္မ်ားတြင္လည္း တရားဝင္မွတ္ပုံတင္ထားေသာေဆးဝါးမ်ားႏွင့္ ရက္လြန္ေဆးဝါးမ်ားေရာင္းခ်ျခင္း မ႐ွိေစေရစစ္ေဆးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ထိုသို႔စစ္ေဆးရာတြင္ ၿမိဳ႕မေဈးအတြင္းမွ စုစုေပါင္းတန္ဖိုးေငြက်ပ္ ၅၀၇၀ဝ ခန္႔႐ွိ တားျမစ္စားေသာက္ကုန္ႏွစ္မ်ိဳးမွ ၄၇ ခု၊ ရက္လြန္စားေသာက္ကုန္ခုနစ္မ်ိဳးမွ ၅၄ ခု၊ တားျမစ္အလွကုန္ေလးမ်ိဳးမွ ကိုးခု၊ ရက္လြန္အလွကုန္သုံးမ်ိဳးမွ ခုနစ္ခု စုစုေပါင္း စားေသာက္ကုန္ႏွင့္ လူသုံးကုန္ပစၥည္း ၁၂၂ ခုအား သိမ္းဆည္းဖ်က္ဆီးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

Read More>>> တစ္ပတ္အတြင္း ေျပာင္းလဲေနတဲ့ ဆိုင္ကယ္ေစ်းႏႈန္းမ်ား

Ref: mdn.gov.mm

Nilar Myot Win

What's New Read 305 times

10% OFF
Eames Management Lounge and Ottoman

- Black Leather - Aluminum Frame Finish

7926576.00
7133918.00
Valid Until 01 January, 2021
50% OFF
Eames Sofa Compact

What's compact about a sofa that's 6 feet wide and seats three adults comfortably?

4466000.00
2233000.00
Valid Until 01 December, 2020