ကိုဗစ်ကာလအတွင်း ပြတိုက်များပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ရန် ညွှန်ကြားလာပါက ဆောင်ရွက်ရန် ကြိုတင်စံမံမှုများပြုလုပ်

ကပ်ရောဂါတစ်ခုအနေဖြင့် ဝင်ရောက်လာတဲ့ ကိုဗစ်ကူးစက်ရောဂါကြောင့် မြန်မာနိုင်ငံရှိ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ၊ အစိုးရရုံးများ၊ ပြတိုက်များ၊ စားသောက်ဆိုင်များ ယာယီပိတ်ထားကြရသည်။ 


Categories

All categories

Business

Advertisement

Food & Drink

Event & Entertainment

Health & Wellness

Mandalay Trend

Movies

Live Style

Shopping & Promo