Listings in တိရစ္ဆာန်ကုဆေးများ

Total 28 listings found.

We recommend following 8 businesses for Listings in တိရစ္ဆာန်ကုဆေးများ .

Showing 8 of 8 recommended businesses.
7+ Years with MD
  • ကယ္ဖိုဗစ္သည္ ဝက္အသာ...
  • အရည္အေသြးစိတ္ခ်ရၿပီ...
  • ဝက္ေမြးျမဴေရးအတြက္ ...
အမှတ် ဆဆ-၄/၈၉၊ ၅၆လမ်း၊ အောင်ဆန်းလမ်း ထောင့်၊ သစ္စာလမ်းသွယ်၊ ကန်သာယာမြို့သစ်၊ ၊
09-2016387, 09-5114554
5+ Years with MD
  • Specialist Veterina...
  • # Cattle Farm ေတြအတ...
  • # Pest ေတြအတြက္ Gen...
အမှတ် စီ-၁၄၈၊ သဇင်လမ်း အနီး၊ မြပန်းဝါလမ်း(၁၀၄လမ်း) နှင့် ၆၆လမ်းထောင့်၊ ၊
09-2000345, 09-967667662
19+ Years with MD
  • ေမြးျမဴေရးေဆးဝါး၊ ၿ...
အမှတ် ၇-ဒီ/အီး၊ ကျွဲဆည်ကန်၊ ၇၅(ဒီ)လမ်း၊ ၁၁၄(ဘီ)လမ်းထောင့်၊ ရန်ကုန်-မန္တလေးလမ်းအရှေ့ဘက်ခြမ်း၊ ချမ်းမြသာယာ၊ ၊
09-2151007, 09-31517838, 09-798600771
6+ Years with MD
  • ေရာဂါပိုးမႊားသတ္၊ မ...
  • အင္းဆက္ပိုးမႊားမ်ား...
အမှတ် ၇၂၄၊ ကုန်သည်လမ်း၊ (၂၆)လမ်း ထောင့်၊ ၊
01-8243922, 01-8389601, 09-73036922, 09-253709272
4+ Years with MD
  • Veterinary Clinic
၆၄လမ်း နှင့် ၆၅လမ်း ကြား၊ ၂၆(ဘီ)လမ်း၊ အမှတ်(၃)ရဲစခန်းတိုက်တန်း၊ ဧရာဝတီဘဏ်မျက်နှာချင်းဆိုင်၊ ၊
09-5340884, 09-964841003
to view 28 listing result for Listings in တိရစ္ဆာန်ကုဆေးများ