အမှတ် ၈၇/၁၊ ၁၄လမ်း နှင့် ၁၅လမ်း ကြား၊ ၈ဝလမ်း နှင့် ၈၁လမ်း ကြား၊ အောင်မြေသာစံမြို့နယ်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး
About Us
1989 ခုႏွစ္တြင္ စတင္ဖြင့္လွစ္ခဲ့ပါသည္။

Products and Services

  • ႏိုင္ငံတကာအသိအမွတ္ျပဳ ISO လက္မွတ္ရ သံဇကာ၊ ခ်ိန္းလင့္သံဇကာ၊ သံဆူးႀကိဳး၊ ဘလိပ္ဓါးဆူးႀကိဳးု၊ ၾကက္ျခင္းမ်ားအမ်ိဳးမ်ိဳး

Categories

  • အိမ္ေဆာက္ပစၥည္းဆိုင္မ်ား
  • ေဆာက္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းသံုးပစၥည္းမ်ား