၃၅လမ်း၊ ၆၈လမ်း ထောင့်၊ တီတီစီတိုက်တန်း၊ ချမ်းအေးသာစံမြို့နယ်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး