အမှတ် နန-၃/၇၃၊ ၆ရလမ်း၊ စက်မှုဇုန်(၁)၊ စံပြလမ်း(၁၃၃)နှင့်မင်္ဂလာလမ်း(၁၃၂)လမ်း၊ ပြည်ကြီးတံခွန်မြို့နယ်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး
About Us
Our Polar Seal Group Co.,Ltd was established in 2007 with the expertise of the founders with 5~10 year experience in heavy machinery arena. At the time of founding, we stared as a minor distribution of hydraulic seals, a basic need for hydraulic machinery. Nowadays, we have launched new product presentations to introduce GATES of USA hydraulic hoses and MANN of German filters. In the same year, Polar Seal Group Co.,Ltd has been appointed as authorized distributor for MANN filters in Myanmar Market. Further, we have imported and distributed a series of quality brands such as SAMOA, Lubrication Equipment from Spain; MASTER brand Bushings; PD PARTS brand Accessories for Crawler Drill; PARKER brand Adhesive and Sealant. Furthermore in 2011, we continue distributing US-made Brake System & Transmission Parts; Japan-made Brake System Seal Kits; US-Made Infiltrator & Accessories for Off-Road Dump Trucks; Japanese Air Compressors & Accessories; Kawasaki Pumps and Motors & Accessories During 2012, we,Polar Seal Group Co., Ltd have been appointed as authorized distributor for the distribution of Spain-origin SAMOA Lubrication Equipment in  Myanmar. With A view to fulfill the satisfaction of our valued customers, we will try our best to continue presenting high quality products. This is our humble message and good news for our dear customers. We look forward to your personal patronage toward our distributed products.

Products and Services

  • Date hudraulic hose
  • samoa lubricating equipment
  • master bushing & pin
  • carlisle brake and friction
  • nok seals

Categories

  • ဆောက်လုပ်ရေး လုပ်ငန်းသုံးပစ္စည်းများ
  • စက်နှင့် စက်အပိုပစ္စည်း
  • စက်ယန္တရားကြီးများ
  • ကားအပိုပစ္စည်းဆိုင်
  • စိုက်ပျိုးရေး လုပ်ငန်းသုံးစက်နှင့် ပစ္စည်းကိရိယာများ