Nawarrat
Open at 8:30 AM
Monday : 8:30 am - 6:00 pm
Tuesday : 8:30 am - 6:00 pm
Wednesday : 8:30 am - 6:00 pm
Thursday : 8:30 am - 6:00 pm
Friday : 8:30 am - 6:00 pm
Saturday : 8:30 am - 6:00 pm

နဝရတ်

အမှတ် ၁၄၇၊ ၃ဝလမ်း၊ ၈၂လမ်း နှင့် ၈၃လမ်း ကြား၊, ချမ်းအေးသာစံမြို့နယ်, မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး
02-4064309 ,   09-2007470 ,  
Brands / Services
  • ေဈးႏႈန္းခ်ိဳသာျခင္း
  • Door to Door စနစ္ျဖင့္ ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္ ပို႔ေဆာင္ေပးျခင္း
  • ပစၥည္းအမ်ိဳးအစား စံုလင္ျခင္း
Other Business Categories
  • စကၠဴႏွင့္ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ား
  • စကၠဴအမ်ိဳးမ်ိဳးေရာင္းဝယ္ေရး
Get directions .