အမှတ် ၁၃၅၊ (၂၉)လမ်း၊ ၈၁လမ်း နှင့် ၈၂လမ်း ကြား၊ ချမ်းအေးသာစံမြို့နယ်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး