Myint Tin (U) & Sons
Open Now
Monday : 10:00 am - 4:30 pm
Tuesday : 10:00 am - 4:30 pm
Wednesday : 10:00 am - 4:30 pm
Thursday : 10:00 am - 4:30 pm
Friday : 10:00 am - 4:30 pm
Saturday : 10:00 am - 4:30 pm

ဦးမြင့်တင်နှင့်သားများ

အမှတ် ၅၇၊ (၂၇)လမ်း၊ အောက်ဘလောက်၊, ပန်းဘဲတန်းမြို့နယ်, ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
Brands / Services
  • ပစၥည္းအရည္အေသြးေကာင္းမြန္ျခင္း
  • ေစ်းႏႈန္းမွန္ကန္ျခင္း
Get directions .