Myanma Economic Bank [Amarapura]

စစ်ကိုင်း-မန္တလေးလမ်း၊ ရုံးပေါင်းစုံ အတွင်း၊ စျေးချိုရပ်ကွက်၊, အမရပူရမြို့နယ်, မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး
0
Be the first to
write a review

Branches

မြန်မာ့စီးပွားရေးဘဏ်(၁)
(၂၆)လမ်း၊ ၈၂လမ်း ထောင့်၊ ပြည်ကြီးကျက်သရေအနောက်၊, အောင်မြေသာစံမြို့နယ်, မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး
မြန်မာ့စီးပွားရေးဘဏ်(၂)
(၂၄)လမ်း၊ ၈၃လမ်း ထောင့်၊ ပြည်ကြီးကျက်သရေအနောက်၊, အောင်မြေသာစံမြို့နယ်, မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး
မြန်မာ့စီးပွားရေးဘဏ်(၃)
အမှတ် ၁၈၈/၉၊ (၂၆)လမ်း၊ ၈၈လမ်းနှင့် ၈၉လမ်းကြား၊ သီရိမာလာအရှေ့၊, အောင်မြေသာစံမြို့နယ်, မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး
မြန်မာ့စီးပွားရေးဘဏ် (ပုသိမ်ကြီး)
ပုသိမ်ကြီး-ရေထွက်လမ်း၊ သဇင်လမ်း ထောင့်၊ အောင်မင်္ဂလာရပ်၊ မြို့မရပ်ကွက်၊, ပုသိမ်ကြီးမြို့နယ်, မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး