အမှတ် ၁၃၅/၁၁၊ ၂၃လမ်း နှင့် ၂၄လမ်း ကြား၊ ၈၂လမ်း နှင့် ၈၃လမ်း ကြား၊ ပြည်ကြီးကျက်သရေအနောက်၊ အောင်မြေသာစံမြို့နယ်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး