Maung Shwe Pwint Phyu

basic

အခန်း ၅/အဆောင်-အီးအီး၊ ပြည်ကြီးမင်္ဂလာကားဝင်း၊ အမရပူရမြို့နယ်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး

Categories

  • အေဝးေျပးကားလိုင္းမ်ား