(၃၀)လမ်း၊ ၇၆လမ်း နှင့် ရရလမ်း ကြား၊ ချမ်းအေးသာစံမြို့နယ်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး

Products and Services

  • ဝယ္ၿပီးေသာ ပစၥည္းမ်ားကို ေဘာင္ခ်ာႏွင့္တကြ ပ်က္စီးမႈမ႐ွိဘဲ ျပန္အပ္ပါက လက္ခံပါသည္။