Kyaw Sein(U) & Sons

ကျော်စိန်(ဦး)နှင့်သားများ

အမှတ် အိတ်ချ်-၂၀၁/၄၊ ဖိုးရာဇာလမ်း၊ ၅၈လမ်း နှင့် ၅၉လမ်း ကြား၊ ကနောင်ခန်းမ အရှေ့ဘက်၊ စက်မှု(၁)၊, ပြည်ကြီးတံခွန်မြို့နယ်, မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး
09-2013257 ,   09-2013220 ,  
Get directions .