အမှတ် တတ-၄/၁၊ ၆၀(စီ)လမ်း၊ ၁၂၃လမ်း၊ ပြည်ကြီးတံခွန်မြို့နယ်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး
About Us
Started 2016,included employee 6

Products and Services

  • လူႀကီးမင္းတို႔ စိတ္တုိင္းက် အေကာင္းဆံုး ဝန္ေဆာင္မႈေပးပါသည္

Categories

  • ကားအငွားလုပ္ငန္းမ်ား
  • ကရိန္းေရာင္းဝယ္ ျပဳျပင္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား