Kaba Oo

basic

အမှတ် ၈၈/၉၆၊ အခန်း စီ/ဒီ၊ မြေညီထပ်၊ (၄၈)လမ်း၊ အလယ်ဘလောက်၊ ဗိုလ်တထောင်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
About Us
Since 2007.

Products and Services

  • Customer မ်ားအတြက္အထူးေဈးႏႈန္းႏွင့္အေရာက္ပို႔ဝန္ေဆာင္မႈ

Categories

  • ေၾကာ္ျငာလုပ္ငန္း ေဆာင္႐ြက္သူမ်ား
  • စကၠဴစက္မ်ား