အမှတ် ၄/၃၈၊ သံသုမာလမ်း၊ သင်္ဃန်းကျွန်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး

Products and Services

  • Fire Fighting System
  • Fire Alarm System
  • Fire gas Suppression System
  • ACMV System
  • Electrical System
  • Mechanical System

Categories

  • ေဆာက္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းသံုးပစၥည္းမ်ား
  • ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား
  • မီးဖိုေခ်ာင္သံုးပစၥည္းမ်ား