HEIN STEEL STRUCTURE & CONSTRUCTION
Open at 8:00 AM
Monday : 8:00 am - 5:00 pm
Tuesday : 8:00 am - 5:00 pm
Wednesday : 8:00 am - 5:00 pm
Thursday : 8:00 am - 5:00 pm
Friday : 8:00 am - 5:00 pm
Saturday : 8:00 am - 5:00 pm
Sunday : 8:00 am - 5:00 pm

HEIN STEEL STRUCTURE & CONSTRUCTION

အမှတ် အိပ်ချ်-၁၈၈၊ ၆ဝဘီလမ်း၊ ဧဝရတ်လမ်း နှင့် ကနောင်မင်းသားကြီးလမ်း ကြား၊ စက်မှုဇုန်(၁)၊, ပြည်ကြီးတံခွန်မြို့နယ်, မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး
Brands / Services
  • We Specialized in Steel structure and Feed mill
  • Installation and Febrication
Get directions .