(၃၇)လမ်း၊ ၇၄လမ်း နှင့် ၇၅လမ်း ကြား၊ မဟာအောင်မြေမြို့နယ်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး