Listings in ပွဲရုံများ (လက်ဖက်ခြောက်)

Showing 12 of 26 results
အမှတ် ၆၊ ၈၅လမ်း၊ (၂၈)လမ်းနှင့် (၂၉)လမ်းကြား၊ ချမ်းအေးသာစံအနောက်၊ ၊
02-4034042, 02-4061809, 09-400573784
အမှတ် ၆၃/၆၆၊ ပြတိုက်လမ်းသွယ်၊ သီတာအေး၊ ချမ်းမြသာစည်တောင်၊ ၊
02-4069990, 09-440002789, 09-978046601
အမှတ် ၃၁၀၊ (၃၃)လမ်း၊ ၈၅လမ်းနှင့် ၈၆လမ်းကြား၊ အောင်နန်းရိပ်သာအနောက်၊ ၊
09-2002076, 02-4064908
အမှတ် ၂၀၁၊ ၈၅လမ်း၊ (၃၆)လမ်းနှင့် (၃၇)လမ်းကြား၊ ရတနာဘုမ္မိအနောက်၊ ၊
02-4073485, 09-2024463
အမှတ် ၂၆၂/၂၀၊ ၃၁လမ်း နှင့် ၃၂လမ်း ကြား၊ ၈၅လမ်း နှင့် ၈၆လမ်း ကြား၊ မလွန်ထန်းလျက်တန်း၊ အောင်နန်းရိပ်သာအနောက်၊ ၊
02-4032367, 09-2034974
အမှတ် ၃၀၂၊ (၃၃)လမ်း၊ ၈၅လမ်းနှင့် ၈၆လမ်းကြား၊ အောင်နန်းရိပ်သာအနောက်၊ ၊
02-4032367, 09-2034974
အမှတ် ၂၇၄၊ (၂၉)လမ်း၊ ၈၃လမ်းနှင့် ၈၄လမ်းကြား၊ ချမ်းအေးသာစံအလယ်၊ ၊
02-4072758, 02-4035792, 02-4021559, 09-776549736
အမှတ် ၃၃၇၊ (၂၈)လမ်း၊ ၈၄လမ်းနှင့် ၈၅လမ်းကြား၊ ချမ်းအေးသာစံအနောက်၊ ၊
02-4023015, 09-2005203, 02-4023275, 09-2132547
အမှတ် ၂၀၂၊ (၃၇)လမ်း၊ ၈၃လမ်းနှင့် ၈၄လမ်းကြား၊ ရတနာဘုမ္မိအနောက်၊ ၊
02-4033853, 09-2039281
အမှတ် ၂၀၃၊ (၃၁)လမ်း၊ ၈၁လမ်းနှင့် ၈၂လမ်းကြား၊ အောင်နန်းရိပ်သာအရှေ့၊ ၊
02-4021451, 02-4071606, 09-2008186
၆၂လမ်း၊ စိန်ပန်းလမ်း နှင့် အောင်မင်္ဂလာလမ်း ကြား၊ မြို့သစ်(၄)၊ ၊
09-257888694, 09-402666933
1 2 3