Listings in နေကြာစေ့ (ထုတ်လုပ်၊ဖြန့်ချိ)

Showing 12 of 17 results
အမှတ် ၂၅၁၊ ၄ထပ် ၊ (၃၃)လမ်း၊ ၈၃လမ်းနှင့် ၈၄လမ်းကြား၊ အောင်နန်းရိပ်သာအရှေ့၊ ၊
09-977183432
အမှတ် ၅၂/အကွက်-၁၈၊ ဘုံဆွမ်းလောင်းအသင်းလမ်း၊ (၄၄)လမ်းနှင့် (၄၅)လမ်းကြား၊ အောင်သာယာ၊ ၊
09-402627378, 09-444728149
အမှတ် ၁၂၁၊ (၃၀)လမ်း၊ ၈၁လမ်းနှင့် ၈၂လမ်းကြား၊ ချမ်းအေးသာစံအရှေ့၊ ၊
09-2030070, 09-444025070
အမှတ် သ-၁၂/၁၀၉၊ ၆၁လမ်း နှင့် ၆၂လမ်း ကြား၊ သာယာဝတီမင်းကြီးလမ်း နှင့် ပျူစောထီးလမ်း ကြား၊ ခ-ရပ်ကွက်၊ ၊
09-794700559, 09-43150697
အမှတ် ၁၅၊ (၁၅)လမ်း၊ ၈ဝလမ်းနှင့် ၈၁လမ်းကြား၊ ပြည်လုံးချမ်းသာ၊ ၊
02-4035380, 09-5187688, 02-4075688, 09-796881688, 09-765835380
မန္တလေး-ပြင်ဦးလွင်အဆင်းလမ်း၊ ကျောက်မီးအထက အနီး၊ ကျောက်မီးရွာ၊ ၊
09-402542781, 09-441011143
အမှတ် ၁၁၃/၂၀၊ ၄ဝလမ်း နှင့် ၄၁လမ်း ကြား၊ ၇၈လမ်း နှင့် ၇၉လမ်း ကြား၊ ဟေမမာလာတောင်၊ ၊
02-4066928, 02-4068769, 09-2000750, 09-2000595
အမှတ် ၄/၄၇၊ စံပယ်လမ်း၊ နန်းတော်ရာစံပြကွက်သစ်၊ မှန်တန်းရပ်ကွက်၊ ၊
02-4059141, 09-2004783, 09-2029420, 02-4070435
အမှတ် ၄၇၅/၂၀၊ ၃၄လမ်း နှင့် ၃၅လမ်း ကြား၊ ၈၁လမ်း နှင့် ၈၂လမ်း ကြား၊ အောင်နန်းရိပ်သာအရှေ့၊ ၊
02-4071754, 02-4073915, 09-444016060
းပိန်တံတားလမ်း၊ ပန်းပဲတန်းရပ်၊ ဆင်စွယ်ပွတ်ရပ်ကွက်၊ ၊
02-4059079, 09-2004427, 09-788407055, 09-2011758
အမှတ် ဆပဘ-၁၀၃၊ တရုတ်တန်းလမ်း၊ မဟာဂန္ဓာရုံကျောင်းတိုက်၊ ဆင်စွယ်ပွတ်ရပ်ကွက်၊ ၊
09-2011758, 09-772011758
1 2