Listings in စိတ်ရောဂါကုဆေးခန်းများ

Showing 7 of 7 results
အမှတ် ၅၊ ၈၆လမ်း၊ (၂၈)လမ်းနှင့် (၂၉)လမ်းကြား၊ သီရိဟေမာအရှေ့၊ ၊
02-4021485
အမှတ် ၁၁၃/၁၃၊ ၃၂လမ်း နှင့် ၃၃လမ်း ကြား၊ ၇၄လမ်း နှင့် ၇၅လမ်း ကြား၊ မောရဂီဝါ၊ ၊
09-2028742
အမှတ် ၇၀၅၊ (၈၁)လမ်း၊ (၄၃)လမ်းနှင့် (၄၄)လမ်းကြား၊ ရွှေဘုန်းရှိန်၊ ၊
09-441050385, 09-43015314
အမှတ် ၁၄၂၊ (၈၄)လမ်း၊ (၃၁)လမ်းနှင့် (၃၂)လမ်းကြား၊ အောင်နန်းရိပ်သာအနောက်၊ ၊
09-33584622
အမှတ် ၇၀၉၊ ၈၁လမ်း၊ ၄၃လမ်းနှင့် (၄၄)လမ်းကြား၊ ရွှေဘုန်းရှိန်၊ ၊
02-4021784, 02-4066454, 09-5139280
အမှတ် ၅၀၊ စစ်ကိုင်း-မန္တလေးလမ်း၊ ကျောက်ဆစ်တန်း၊ ကျွန်းလုံးဥသျှောင်၊ ၊
09-799718280