Listings in စားသောက်ကုန်နည်းပညာ သင်တန်းများ

Showing 10 of 10 results
၃၈လမ်း နှင့် ၃၉လမ်း ကြား၊ ၆၁လမ်း နှင့် ၆၂လမ်း ကြား၊ မဟာမြိုင်(၂)၊ ၊
09-790138735, 09-421037878
အမှတ် ဒီ-၇၊ ၇၆လမ်း၊ (၃၃)လမ်းနှင့် ၃၄လမ်းကြား၊ ရတနာသီရိအိမ်ယာ၊ မောရဂီဝါ၊ ၊
09-972288484, 09-972288480
(၆၀)လမ်း၊ (၃၀)လမ်းနှင့် (၃၂)လမ်းကြား၊ အောင်ပြည်မိုးအိမ်ရာ၊ ပြည်ကြီးမျက်ရှင်၊ ၊
09-255563400
ဓနုံးမြောင်းဘောင်၊ ဘိုလိုင်းကျောင်း တောင်ဘက်၊ မြစ်လောင်းရွာ၊ ၊
09-2220953, 09-2220952
အမှတ် ၂၀၁၊ (၃၉)လမ်း၊ (၇၁)လမ်းနှင့် (၇၂)လမ်းကြား၊ ရာဇာစီးပွားရေးစင်တာ၊ ရတနာဘုမ္မိအရှေ့၊ ၊
09-254249545, 09-967936671, 09-952336485
အမှတ် အေ-၄၊ ၃ဝလမ်း နှင့် ၃၁လမ်း ကြား၊ ၆၅လမ်း နှင့် ၆၆လမ်း ကြား၊ ပြည်ကြီးမျက်ရှင်၊ ၊
09-402520073, 09-5134987
၆၂လမ်း နှင့် ၆၃လမ်း ကြား၊ ခိုင်ရွှေဝါလမ်း နှင့် ဂေါ်သဇင်လမ်း ကြား၊ မြို့သစ်(၃)၊ ၊
09-258672202, 09-789557572
၈၆လမ်း၊ (၂၈)လမ်း နှင့် (၂၉)လမ်း ကြား၊ သီရိဟေမာအရှေ့၊ ၊
09-43146844, 09-402532414