Listings in ရှမ်းရိုးရာစားသောက်ဆိုင်များ

Showing 12 of 108 results
အမှတ် ဓ-၈၈၊ (၃၄)လမ်း၊ (၇၃)လမ်းနှင့် (၇၄)လမ်းကြား၊ မောရဂီဝါ၊ ၊
09-43160688, 09-2033949, 09-769340620
(၈၁)လမ်း၊ (၁၄)လမ်း နှင့် (၁၅)လမ်း ကြား၊ ပြည်လုံးချမ်းသာ၊ ၊
09-429614124, 09-257861420
အမှတ် ၃၅၊ (၃၂)လမ်း၊ ၆၂လမ်းနှင့် ၆၃လမ်းကြား၊ ပြည်ကြီးမျက်ရှင်၊ ၊
09-787419887, 09-43160688
အမှတ် ဓ-၇/၃၄၊ ၄၂လမ်း နှင့် ၄၃လမ်း ကြား၊ ၆ရလမ်း နှင့် ၆၈လမ်း ကြား၊ မေခလမ်းသွယ်၊ မဟာမြိုင်(၁)၊ ၊
09-5213096, 09-695770559
အမှတ် ပ-၅/၇၇+၈၁၊ ၄၂လမ်း နှင့် ၄၃လမ်း ကြား၊ ၆၁လမ်း နှင့် ၆၂လမ်း ကြား၊ မဟာမြိုင်(၂)၊ ၊
09-2022277, 09-456645046, 09-797557805, 09-799995008
အမှတ် အဆောင်-၅/၂၊ (၁၁၅)လမ်း (သာယာဝတီမင်းကြီးလမ်း)၊ ချမ်းမြရွှေပြည်ကားကြီးဝင်းတိုက်တန်း၊ ချမ်းမြသာယာ၊ ၊
09-2035438
1 2 3 4 5 9