Listings in ပီဇာစားသောက်ဆိုင်များ

Showing 12 of 15 results
(၃၅)လမ်း၊ (၈၅)လမ်း နှင့် (၈၆)လမ်း ကြား၊ ပြည်ကြီးပျော်ဘွယ်အရှေ့၊ ၊
09-31011188
(၃၅)လမ်း၊ (၈၀)လမ်း နှင့် (၈၁)လမ်း ကြား၊ ရတနာဘုမ္မိအရှေ့၊ ၊
09-449975567
(၆၄)လမ်း၊ (၄၀)လမ်း နှင့် (၄၁)လမ်း ကြား၊ မဟာမြိုင်(၂)၊ ၊
09-791188111, 09-269886661
၈၂လမ်း၊ (၂၆)လမ်းနှင့် (၂၇)လမ်းကြား၊ ချမ်းအေးသာစံအလယ်၊ ၊
09-753308868, 09-982995656
(၇၃)လမ်း၊ (၄၀)လမ်း နှင့် (၄၁)လမ်း ကြား၊ မဟာနွယ်စဉ်၊ ၊
09-791188111, 09-774966660, 09-407588880
(၈၆)လမ်း၊ (၂၄)လမ်းနှင့် (၂၅)လမ်းကြား၊ ပြည်ကြီးကျက်သရေအနောက်၊ ၊
09-976237770
အမှတ် ဒီ-၁၅၊ (၇၇)လမ်း၊ (၃၂)လမ်းနှင့် (၃၃)လမ်းကြား၊ ကဥ္စနမဟီ၊ ၊
09-779081425, 09-264805142, 09-444857981
တမုစင်တာ၊ မင်္ဂလာမန္တလေးစင်တာ၊ မြို့သစ်(၁)၊ ၊
09-764301161, 09-764301151
အမှတ် မမ -၂၈၊ တိုက် ၃၈၊ မြေညီထပ်၊ (၁၁၉)လမ်း ၊ (၄၅)လမ်း နှင့် (၄၆)လမ်း ကြား၊ မြရည်နန္ဒာအိမ်ယာ၊ မြရည်နန္ဒာ၊ ၊
09-779789666
အမှတ် ၂၅-ယ၊ သူရိန်နန်းလမ်း၊ စည်သွပ်စက်ရုံ မြောက်ဘက်၊ ချမ်းမြသာစည်တောင်၊ ၊
09-2024488
အမှတ် ၁၂၅၊ (၃၄)လမ်း၊ (၇၇)လမ်းနှင့် (၇၈)လမ်းကြား၊ ကဥ္စနမဟီ၊ ၊
09-969961112, 09-406539933
1 2