Listings in ယပ်တောင်လုပ်ငန်း

Showing 12 of 48 results
(၁၅)လမ်း၊ ၈ရလမ်းနှင့် ၈၈လမ်းကြား၊ ပြည်ကြီးရန်လုံ၊ ၊
09-697040441
အမှတ် အကွက်-၂၁၂၊ ရွှေလောင်းညွန့်ရပ်၊ သီရိမာလာအနောက်၊ ၊
09-402531487
အမှတ် ၁၀၊ (၃၀)လမ်း၊ ၆၂လမ်းနှင့် ၆၃လမ်းကြား၊ ပြည်ကြီးမျက်ရှင်၊ ၊
09-2002356, 09-796784255, 09-772002356
အမှတ် ၆၀၊ (၃၁)လမ်း၊ ၈၆လမ်းနှင့် ၈ရလမ်းကြား၊ အောင်နန်းရိပ်သာအနောက်၊ ၊
09-456549793
အမှတ် ၄/၉၊ သဇင်လမ်း၊ နန်းတော်ရာစံပြကွက်သစ်၊ နယ်မြေ(၄)၊ မှန်တန်းရပ်ကွက်၊ ၊
09-259010287, 09-976605248
၆၆လမ်း နှင့် ၆ရလမ်း ကြား၊ စိန်ပန်းလမ်း နှင့် အောင်မင်္ဂလာလမ်း ကြား၊ အထက(၂၆) တောင်ဘက်၊ မြို့သစ်(၅)၊ ၊
09-91005390
အမှတ် ၁၈၁၊ (၃၄)လမ်း၊ (၈၂)လမ်းနှင့် (၈၃)လမ်းကြား၊ အောင်နန်းရိပ်သာအရှေ့၊ ၊
09-440511700, 09-260006465, 09-776636400, 02-4030134
အမှတ် ၄၁၊ ၃ဝလမ်း နှင့် ၃၁လမ်း ကြား၊ ၈၆လမ်း နှင့် ၈ရလမ်း ကြား၊ ပြည်ကြီးပျော်ဘွယ်အနောက်၊ ၊
09-91007524, 09-2039079, 02-4066984, 09-776576275
အမှတ် 375၊ ၈၄လမ်း၊ (၃၇)လမ်းနှင့် (၃၈)လမ်းကြား၊ ရတနာဘုမ္မိအနောက်၊ ၊
09-252517007, 09-402554007, 09-972717007
1 2 3 4