Listings in ငရုတ်သီးနှင့်ငရုတ်သီး ထွက်ကုန်ပစ္စည်းများ

Showing 12 of 16 results
အမှတ် ၁၃၈/ဘီ၊ (၇၄)လမ်း၊ (၂၈)လမ်းနှင့် (၂၉)လမ်းကြား၊ စိတ္တရမဟီရပ်၊ ၊
09-899990107, 09-899990108, 09-899990106, 09-402016670
၇၃လမ်း၊ (၂၉)လမ်းနှင့် (၃၀)လမ်းကြား၊ ပတ်ကုန်းဝန်းကျင်၊ ၊
09-5119309, 09-785119309, 09-792005116
အမှတ် ၃၅၅၊ (၈၂)လမ်း၊ (၂၉)လမ်းနှင့် (၃၀)လမ်းကြား၊ ချမ်းအေးသာစံအရှေ့၊ ၊
09-400162288, 09-400162299, 09-2031154, 09-262988897
အမှတ် ၅၉၊ သံဖြူတန်း-ရုံ၊ ဈေးချို၊ ချမ်းအေးသာစံအနောက်၊ ၊
02-4031700, 09-2013122, 09-973225591
အမှတ် ၄၉၊၅၀၊ ၂၈လမ်း နှင့် ၂၉လမ်း ကြား၊ ၈၅လမ်း နှင့် ၈၆လမ်း ကြား၊ ထီးတိုင်ဈေး၊ ချမ်းအေးသာစံအနောက်၊ ၊
02-4071923, 09-797554645, 02-4023955
(၂၇)လမ်း၊ ၈ရလမ်းနှင့် ၈၈လမ်းကြား၊ သီရိဟေမာအရှေ့၊ ၊
09-2015913, 09-964220882, 09-797220882
1 2