Listings in ဘိလိယက်နှင့် စနူကာခန်းမများ

Showing 12 of 51 results
၈ဝလမ်း၊ (၃)လမ်းနှင့် ၄လမ်းကြား၊ ညောင်ကွဲ၊ ၊
09-43196698
(၄၆)လမ်း၊ နှင်းဆီလမ်း ထောင့်၊ ထွန်တုံးမြို့သစ်၊ ၊
09-793987823
၈၃လမ်း၊ (၄၄)လမ်းနှင့် (၄၅)လမ်းကြား၊ ရွှေဘုန်းရှိန်၊ ၊
09-43103344, 09-402546080
(၃၆)လမ်း၊ ၆၃လမ်း ထောင့်၊ မဟာမြိုင်(၂)၊ ၊
09-782200999, 09-783300999
၃၃လမ်း နှင့် ၃၄လမ်း ကြား၊ ၈၅လမ်း နှင့် ၈၆လမ်း ကြား၊ မလွန်နီပါးတန်း၊ အောင်နန်းရိပ်သာအနောက်၊ ၊
09-33835958, 09-2035135
စစ်ကိုင်းလမ်းခွဲ၊ မြနန္ဒာအိမ်ယာ၊ ချမ်းမြသာစည်တောင်၊ ၊
09-977183853, 09-977183854, 09-400494729
အမှတ် ဖ-၃၊ (၅၇)လမ်း၊ မနော်ဟရီလမ်းနှင့် နှင်းဆီလမ်းကြား၊ ကံသာယာမြို့သစ်၊ ၊
09-43209588, 09-762525989
အမှတ် န-၅/၂၊ ၃၊ ၄၁လမ်း၊ ၆၃လမ်း နှင့် ၆၄လမ်း ကြား၊ မဟာမြိုင်(၂)၊ ၊
09-772211921, 09-445520210
၃၈လမ်း နှင့် ၃၉လမ်း ကြား၊ ၆၈လမ်း နှင့် ၆၉လမ်း ကြား၊ အောင်သပြေလမ်း၊ မဟာမြိုင်(၁)၊ ၊
09-971112091
အမှတ် ၆၉၇၊ (၃၆)လမ်း၊ ၇၂လမ်း ထောင့်၊ မဟာနွယ်စဉ်၊ ၊
09-259356661
၈၆လမ်း၊ (၃၈)လမ်းနှင့် (၃၉)လမ်းကြား၊ ဒေးဝန်းအရှေ့၊ ၊
09-797370012, 09-403747047, 09-43059900
အမှတ် နန-၂၁/၇၅၊ (၁၃၄)လမ်း (သခင်ဖိုးလှကြီးလမ်း)၊ ၆၆လမ်းနှင့် ၆ရလမ်းကြား၊ ဇ-ရပ်ကွက်၊ ၊
09-789844949
1 2 3 4 5