Listings in အရက် နှင့်ဘီယာ (ထုတ်လုပ်၊ဖြန့်ချိ)

Showing 12 of 23 results
အမှတ် ၁-မ/၂၄၊ (၆၈)လမ်း၊ ငုဝါလမ်း ထောင့်၊ မြို့သစ်(၁)၊ ၊
02-2848760, 09-444024549, 09-402669979
အမှတ် ၉၈၊ ကန်တော်ကြီးအရှေ့ပိုင်း၊ သံလျှက်မှော်တောင်၊ ၊
02-4059227, 02-4059921, 02-4059485, 09-780222710, 09-265461102
အမှတ် မ-၄၁/၁၊၂၊ ၄၁လမ်း၊ (၅၂)လမ်း ထောင့်၊ ရဲမွန်တောင်၊ ၊
09-5128392, 02-2847587, 02-2847775
(၃၅)လမ်း၊ (၅၂)လမ်း ထောင့်၊ ရဲမွန်တောင်၊ ၊
09-453333941, 09-453333943, 09-453333947
အမှတ် အကွက်-၆၀၃၊ ဒန္တပင်ရပ်၊ မှန်တန်းရပ်ကွက်၊ ၊
02-4070027, 09-91000055, 09-91000077, 09-91000088
အမှတ် ၂၄၇၊ (၈၄)လမ်း၊ (၃၃)လမ်း နှင့် (၃၄)လမ်း ကြား၊ အောင်နန်းရိပ်သာအရှေ့၊ ၊
09-444677733
အမှတ် မ-၂၄/၁-ဘ၊ ၆၈လမ်း၊ သိပ္ပံလမ်း နှင့် သဇင်လမ်း ကြား၊ မြို့သစ်(၁)၊ ၊
09-896502479, 09-43102342
အမှတ် တတ-၉၊ (၆၂)လမ်း၊ (၁၂၄)လမ်း (အနော်ရထာလမ်း)နှင့် (၁၂၅)လမ်း (အောင်ဇေယျလမ်း)ကြား၊ စ-ရပ်ကွက်၊ ၊
09-969606761, 09-969606809
(၁၇)လမ်း၊ ၈ရလမ်း နှင့် ၈၈လမ်း ကြား၊ အောင်မြေသာစံ၊ ၊
09-33445488, 09-73213234, 09-441044251, 09-256502119
၄ဝလမ်း၊ ၅၅လမ်း နှင့် ၅၆လမ်း ကြား၊ ရဲမွန်တောင်၊ ၊
09-400443529, 09-400443527
၈ဝလမ်း၊ ၈လမ်း ထောင့်၊ မြောက်ပြင်၊ အမရဌာနီအရှေ့၊ ၊
02-4075103, 02-4075064, 02-4075082
1 2