(၂၄)လမ်း၊ ၈၄လမ်း နှင့် ၈၆လမ်း ကြား၊ အောင်မြေသာစံမြို့နယ်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး