အမှတ် ဘီ (၁၇၁/၁၇၂/၁၇၃/၁၇၄)၊ ပုဇွန်တောင်စက်မှုလမ်း၊ စက်မှုဇုန်(၃)၊ ဒဂုံမြို့သစ်(တောင်ပိုင်း)မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
About Us
1980 ခုႏွစ္တြင္ စတင္တည္ေထာင္လာၿပီး Central မွ အရည္အေသြးမွီ စိတ္ခ်ရတဲ့ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းသံုး ပစၥည္းမ်ားကို လက္လီ၊ လက္ကား ဝယ္ယူရရွိႏိုင္ပါသည္။

Products and Services

  • ကလစ္၊ ဆိုက္ကာ၊ တန္းပလပ္၊ သံျပားမခ်ိတ္အမ်ိဳးမ်ိဳး၊ စက္သီးအမ်ိဳးမ်ိဳး၊ ဘိုင္ဒါအမ်ိဳးမ်ိဳး၊ သံႀကိဳး၊ စတီးႀကိဳးျဖတ္ကတ္ေၾကး၊ သစ္ဂ်က္လိန္ကာဖာ။ တာယာပတ္ခ်ိန္း၊ Beam Clamp၊ ေလ်ာက္လမ္းအမ်ိဳးမ်ိဳး၊ Master Link ႏွင့္ ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ား၊ ခ်ိတ္အမ်ိဳးမ်ိဳး၊ Chin Block & Lever Block/ Master Links Set အမ်ိဳးမ်ိဳး

Categories

  • Building Materials
  • Crane Hires
  • Hardware Merchants & Ironmongers
  • Construction & Contractor Equipment & Supplies