Job in Accounting/Finance and Accounting & Finance in ပန်းဘဲတန်းမြို့နယ် and လှိုင်မြို့နယ်

Showing 8 of 8 results
by KBZ Bank on 09 February, 2021
,

Job Description

 • Ensuring all WB customer payments within Myanmar are processed within the agreed SLAs with the respective VCs.  (Payments will include Supplier Payments to accounts within the Bank (LCY and FCY) and payroll transactions to customers that have underlying agreements.
 • Collation of relevant management information to help provide Domestic Payment dashboards.
 • Compiling summaries of earnings, taxes, deductions, leave, disability, and non-taxable wages and reporting on this
 • Determining Domestic payments liabilities by calculating employee federal and state income, social security taxes, employer's social security, unemployment, and workers compensation payments
 • Attending to any operational issues that may be brought to the incumbents notice and ensuring timely resolution.
 • Ensuring underlying policies of the Bank related to Domestic Payments (NPP) are strictly adhered to. Any deviation must be escalated to the line manager.
 • Holding weekly staff meetings and circulating meeting minutes with action points arising out of the discussions within the Department and to head WBO.
 • Timely submission of Employee OT whenever applicable.
 • Automate all manual processes with recommendations for IT to address.
 • Prepare Departmental Budget and monitor expenditure vs Budget.
 • Work on centralisation plans as advised by Line manager to be in line with the Bank’s overall strategy.

Job Requirements

 • Bachelor’s degree in Accounting, Human Resources, or a similar field.
 • Banking experience  at least 3 years
 • Previous experience in handling domestic payments on Flexcube or any other Core Banking System that uses File uploads etc.
 • Advanced Mathematical skills and strong attention to detail.
 • Familiarity with accounting software and procedures.
 • Ability to handle confidential information.
 • Resilience to handle pressure situations.
 • Familiarity with state labor laws.
 • Excellent communication and interpersonal skills.
 • Ability to prepare and present financial reports.
... Read full article
by KBZ Bank on 04 February, 2021
,

Job Description

 • Ensuring all WB customer payments within Myanmar are processed within the agreed SLAs with the respective VCs.  (Payments will include Supplier Payments to accounts within the Bank (LCY and FCY) and payroll transactions to customers that have underlying agreements.
 • Collation of relevant management information to help provide Domestic Payment dashboards.
 • Compiling summaries of earnings, taxes, deductions, leave, disability, and non-taxable wages and reporting on this
 • Determining Domestic payments liabilities by calculating employee federal and state income, social security taxes, employer's social security, unemployment, and workers compensation payments
 • Attending to any operational issues that may be brought to the incumbents notice and ensuring timely resolution.
 • Ensuring underlying policies of the Bank related to Domestic Payments (NPP) are strictly adhered to. Any deviation must be escalated to the line manager.
 • Holding weekly staff meetings and circulating meeting minutes with action points arising out of the discussions within the Department and to head WBO.
 • Timely submission of Employee OT whenever applicable.
 • Automate all manual processes with recommendations for IT to address.
 • Prepare Departmental Budget and monitor expenditure vs Budget.
 • Work on centralisation plans as advised by Line manager to be in line with the Bank’s overall strategy.
 •  

Job Requirements

 • Bachelor’s degree in Accounting, Human Resources, or a similar field.
 • Banking experience  at least 3 years
 • Previous experience in handling domestic payments on Flexcube or any other Core Banking System that uses File uploads etc.
 • Advanced Mathematical skills and strong attention to detail.
 • Familiarity with accounting software and procedures.
 • Ability to handle confidential information.
 • Resilience to handle pressure situations.
 • Familiarity with state labor laws.
 • Excellent communication and interpersonal skills.
 • Ability to prepare and present financial reports.
... Read full article
by Excellent Fortune Development Group on 26 November, 2020
,

Job Description

Key Job Descriptions
•    ဘဏ်ခွဲတစ်ခု၏ လုပ်ငန်းတာဝန်များနှင့် လုပ်ငန်းအောင်မြင်မှုအတွက် တာဝန်ခံ‌ဆောင်ရွက်ရမည်။
•    ဘဏ်ခွဲ၏ အရာထမ်းဝန်ထမ်းများ၏ လုပ်ငန်းစွမ်းဆောင်ရည်တိုးတက်စေရန် တာဝန်ယူဆောင် ရွက်စေရမည်။
•    ဖောက်သယ်အသစ်များတိုးပွားစေရန်နှင့် ဖောက်သည်ဟောင်းများတည်မြဲစေရန် ဆောင်ရွက်ရမည်။
•    ဘဏ်ခွဲ၏ နေ့စဉ်/လစဉ်/နှစ်ချုပ် စာရင်းပိတ် လုပ်ငန်းများအား အမှားအယွင်းမရှိစေရန် တာဝန်ခံဆောင်ရွက် ရမည်။

 

Responsible
•    လုပ်ငန်းတာဝန်များခွဲဝေသတ်မှတ်ခြင်း၊ ဝန်ဆောင်မှုကောင်းမွန်စေရန်ဆောင်ရွက်ခြင်း၊ ဘဏ်ခွဲ၏ ဝန်ထမ်းရေးရာ ကိုင်တွယ်ခြင်း၊ စီမံရေးရာလုပ်ငန်းများ၊ ဘဏ်ခွဲ၏ အရောင်းမြှင့်တင်ရေး ကိစ္စများနှင့် ပတ်သတ်သည်များကို တာဝန်ယူ ဆောင်ရွက်ရမည်။
•    ဘဏ်ခွဲတည်ရှိရာမြို့နယ်အတွင်း အလားအလာရှိသည့် Customer များအား စျေးကွက်အတွင်း ရှာဖွေနိုင်ရမည်။
•    ဘဏ်ခွဲ၏ သတ်မှတ် Budget အားကောင်းစွာစီမံခန့်ခွဲနိုင်ရမည်။
•    ဘဏ်ခွဲအတွက် ချမှတ်ထားသည့် Target များကို ပြည်မီစွာအကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရမည်။ 
•    ယင်းသို့အကောင်ထည့်ဖော်ဆောင်မည့် လုပ်ငန်းအစီအမံများကိုလည်း ရေးဆွဲနိုင်ရမည်။
•    ဘဏ်ခွဲဝန်ထမ်းများအား လုပ်ငန်းခွင်အတွင်း အနီးကပ်ကြီးကြပ်ခြင်း၊ စောင့်ကြည့်ခြင်း၊ သင်ကြား ပြသခြင်းများကို ဆောင်ရွက်ရမည်။
•    လုပ်ငန်းများလျှင်မြန်ချောမွေ့စေရန်အတွက် ရုံးချုပ်နှင့် သက်ဆိုင်ရာဌာနများနှင့် အချိန်နှင့်တစ်ပြေးညီ အစီရင်ခံတင်ပြခြင်း၊ ဆုံးဖြတ်ချက်ရယူခြင်းများကို ဆောင်ရွက်ရမည်။
•    ဘဏ်ဝန်ထမ်းများနှင့် ဘဏ်နှင့်ဆက်သွယ်သူများအားလုံး၏ Compliant များကိုး အလျှင်မြန်းဆုံးနှင့် အကောင်းဆုံး နည်းလမ်း ရှာဖွေဖြေရှင်းတိုင်ရမည်။
•    စျေးကွက်ခြေအနေများကို အချိန်နှင့်တစ်ပြေးညီ ရုံးချုပ်နှင့် ဘဏ်ခွဲဝန်ထမ်းများကို ပေးပို့ဖြန့် ဝေပေးနိုင် ရမည်။
 

Job Requirements

•    တက္ကသိုလ်တစ်ခုခုမှဘွဲ့ရရှိသူ ဖြစ်ရမည်။ (ဘဏ်လုပ်ငန်း (သို့မဟုတ်) စီးပွားရေးပညာနှင့် သက်ဆိုင်သည့် ဘွဲ့, Diploma, Degree, Master  ဘွဲ့ရရှိထားသူများ ဦးစားပေးမည်။)
•    တာဝန်ခံ/ဒုတိယတာဝန်ခံရာထူးဖြင့် အနည်းဆုံးလုပ်သက် (3)နှစ်နှင့်အထက် ရှိရမည်။ ဘဏ်ခွဲအရာထမ်း အဆင့်ဖြင့် လုပ်သက် (၅)နှစ်ထက်မနည်းတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သူဖြစ်ရမည်။ ဘဏ်ခွဲလုပ်ငန်းမျာ အားလုံး ကျွမ်းကျင်စွာ သိရှိ/စီမံကွပ်ကဲနိုင်ရမည်။
•    Core Banking System အား အတွေ့အကြုံရှိပြီး ကောင်းမွန်စွာအသုံးပြုနိုင်ရမည်။
•    နှစ်ချုပ်စာရင်းပိတ်လုပ်ငန်းများအား ဘဏ်၏ Profit & Loss ထွက်သည်အထိ ကိုယ်တိုင်စီမံခန့်ခွဲနိုင်ရမည်။
•    Daily Closing Process အား Manual နှင့် System နှစ်မျိုးစလုံးနာလည်းတတ်ကျွမ်းရမည်။
•    ဆက်ဆံရေးကောင်းမွန်၍ Teamwork ဖြင့် လုပ်ဆောင်နိုင်သူဖြစ်ရမည်။
•    MS Office (Word, Excel, Power Point), Internet & Email  ကျွမ်းကျင်စွာအသုံးပြုနိုင်ရမည်။
•    ဘဏ်ခွဲတာဝန်ခံအဖြစ် တာဝန်ယူဆောင်ရွက်နေသူ / တာဝန်ယူဆောင်ရွက်ခဲ့သူများအား ဦးစားပေးစဉ်းစားမည်။

... Read full article
by Excellent Fortune Development Group on 26 November, 2020
,

Job Description

Key Job Descriptions
•    ဘဏ်ခွဲတာဝန်ခံ၏ လုပ်ငန်းတာဝန်များကို အစားထိုးတာဝန်ထမ်းဆောင်နိုင်ရမည်။
•    ဒုတိယတာဝန်ခံအနေဖြင့် ဘဏ်ခွဲ၏ Operation’s productivity and efficiency တိုးတက် ကောင်းမွန် စေရေးအတွက် အဓိကတာဝန်ယူဆောင်ရွက်နိုင်ရမည်။
•    ဘဏ်ခွဲ၏ တစ်နေ့တာလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုများနှင့် ငွေသားစီးဆင်းမှုအခြေအနေ၊ ငွေကြေးနှင့် ပတ်သက် သည့် ကိစ္စရပ်များအား တကျမှန်ကန်စွာဖြင့် အမှားအယွင်းမရှိစေရန် တာဝန်ယူဆောင် ရွက်နိုင်ရ မည်။

 

Responsible
•    ဘဏ်ခွဲလုပ်ငန်းများတစ်နေ့တာ မှန်ကန်မြန်ဆန်စွာဝန်ဆောင်မှုပေးနိုင်ရန်နှင့် နေ့စဉ် စာရင်းပိတ်နိုင်ရန် အတွက် အဓိက တာဝန်ယူဆောင်ရွက်ရမည်။
•    ဘဏ်ခွဲ၏ သတ်မှတ် Budget အားကောင်းစွာစီမံခန့်မှုကိစ္စအား ကူညီဆောင်ရွက်ပေးရမည်။
•    ဘဏ်ခွဲအတွက် ချမှတ်ထားသည့် Target များကို ပြည်မီစွာအကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရာတွင် ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက် ရမည်။ 
•    ဘဏ်ခွဲဝန်ထမ်းများအား လုပ်ငန်းခွင်အတွင်း အနီးကပ်ကြီးကြပ်ခြင်း၊ စောင့်ကြည့်ခြင်း၊ သင်ကြား ပြသခြင်းများကို ဆောင်ရွက်ရမည်။
•    လုပ်ငန်းများလျှင်မြန်ချောမွေ့စေရန်အတွက် ရုံးချုပ်နှင့် သက်ဆိုင်ရာဌာနများနှင့် အချိန်နှင့်တစ်ပြေးညီ အစီရင်ခံ တင်ပြခြင်း၊ ဆုံးဖြတ်ချက်ရယူခြင်းများကို ဆောင်ရွက်ရမည်။
•    ဘဏ်ဝန်ထမ်းများနှင့် ဘဏ်နှင့်ဆက်သွယ်သူများအားလုံး၏ Compliant များကိုး အလျှင်မြန်းဆုံးနှင့် အကောင်းဆုံး နည်းလမ်း ရှာဖွေဖြေရှင်းတိုင်ရမည်။
•    စျေးကွက်ခြေအနေများကို အချိန်နှင့်တစ်ပြေးညီ ရုံးချုပ်နှင့် ဘဏ်ခွဲဝန်ထမ်းများကို ပေးပို့ဖြန့်ဝေပေးနိုင်ရမည်။
 

Job Requirements

•    တက္ကသိုလ်တစ်ခုခုမှဘွဲ့ရရှိသူ ဖြစ်ရမည်။ (ဘဏ်လုပ်ငန်း (သို့မဟုတ်) စီးပွားရေးပညာနှင့် သက်ဆိုင်သည့် ဘွဲ့, Diploma, Degree, Master  ဘွဲ့ရရှိထားသူများ ဦးစားပေးမည်။)
•    ဒုတိယတာဝန်ခံရာထူးဖြင့် အနည်းဆုံးလုပ်သက် (3)နှစ်နှင့်အထက် ရှိရမည်။ ဘဏ်ခွဲတာဝန်ခံ တဆင့် နိမ့်ရာထူးဖြင့် လုပ်သက် (၅)နှစ်ထက်မနည်း တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သူဖြစ်ရမည်။ ဘဏ်ခွဲ ဒုတိယ တာဝန်ခံ လုပ်ငန်းများအားလုံး ကျွမ်းကျင်စွာ သိရှိ/စီမံကွပ်ကဲနိုင်ရမည်။
•    Core Banking System အား အတွေ့အကြုံရှိပြီး ကောင်းမွန်စွာအသုံးပြုနိုင်ရမည်။
•    Daily Closing Process အား Manual နှင့် System နှစ်မျိုးစလုံးနာလည်းတတ်ကျွမ်းရမည်။
•    ဆက်ဆံရေးကောင်းမွန်၍ Teamwork ဖြင့် လုပ်ဆောင်နိုင်သူဖြစ်ရမည်။
•    MS Office (Word, Excel, Power Point), Internet & Email ကျွမ်းကျင်စွာအသုံးပြုနိုင်ရမည်။
•    ဘဏ်ခွဲဒုတိယတာဝန်ခံ (သို့မဟုတ်) တတိယတာဝန်ခံအဖြစ် တာဝန်ယူဆောင်ရွက်နေသူ/ တာဝန်ယူဆောင်ရွက်ခဲ့ သူများအား ဦးစားပေးစဉ်းစားမည်။

... Read full article
by Excellent Fortune Development Group on 26 November, 2020
,

Job Description

Key Job Descriptions
•    ဘဏ်ခွဲ၏ငွေကြေးဌာနစိတ်၏ လုပ်ငန်းတာဝန်များကို တာဝန်ယူကြီးကြပ်ဆောင်ရွက်ရမည်။
•    တစ်နေ့တာငွေကြေးနှင့်ပတ်သက်သည့် လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ချက်များအား တိကျမှန်ကန်စွာနှင့် မှားယွင်းမှုမရှိ စေရန်တာဝန်ယူဆောင်ရွက်ရမည်။
•    ငွေကြေးဌာနစိတ်၏ ဝန်ထမ်းများအတွက် လုပ်ငန်းတာဝန်ချထားခြင်းကို တာဝန်ယူဆောင်ရွက်ရမည်။

 

Responsible
•    ငွေကြေးလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများအား သက်ဆိုင်ရာ ငွေကြေးဝန်ထမ်းများသို့ သင်ကြားပြသပေးနိုင်ရမည်။
•    တစ်နေ့တာ လုပ်ငန်းလည်ပတ်ရန်အတွက် ငွေသားပမာဏသတ်မှတ်ခြင်းနှင့် သက်ဆိုင်ရာ ငွေကြေးကောင်တာများသို့ ခွဲဝေပေးခြင်းကိုဆောင်ရွက်ရမည်။ 
•    ဘဏ်ခွဲ၏ ငွေသားစီးဆင်းမှုနှင့် ငွေသားလက်ကျန်အခြေအနေများကို အချိန်နှင့်တစ်ပြေးညီ သက်ဆိုင်ရာ ဘဏ်ခွဲတာဝန်ရှိသူများထံ တင်ပြပေးရမည်။
•    ဘဏ်ခွဲ၏ လိုငွေဖြည့်တင်းခြင်း/ ပိုငွေပေးပို့ခြင်းများနှင့် ပတ်သက်၍ ဘဏ်ခွဲတာဝန်ခံအရာထမ်းများ၏ ညွှန်ကြားချက်နှင့်အညီ တာဝန်ယူစီမံဆောင်ရွက်ရမည်။
•    ငွေသားပမာဏများပြားသည့် ငွေသွင်း/ငွေထုတ်ကိစ္စရပ်များကို ကြီးကြပ်တာဝန်ယူဆောင်ရွက်ရမည်။
•    ငွေကြေးဌာန ဝန်ထမ်းများ၏ ငွေကြေးနှင့်ပတ်သက်သည့် အလွဲသုံးစားမှုများ၊ မှားယွင်းမှုများ မဖြစ်ပေါ်စေရန်အတွက် ကြီးကြပ်တာဝန်ယူဆောင်ရွက်ရမည်။
•    ‌ငွေကြေးလျော့နည်းမှု၊ ကွာဟမှုများ ဖြစ်ပေါ်လာပါက ပြသနာအားအရင်းအမြစ်အားရှာဖွေ၍ စုံစမ်းတင်ပြုနိုင်ရမည်။
•    တစ်နေ့တာငွေကြေးစာရင်းပိတ်လုပ်ငန်းများကို ဆောင်ရွက်ရမည်။
 

Job Requirements

•    တက္ကသိုလ်တစ်ခုခုမှ ဘွဲ့ရရှိသူဖြစ်ရမည်။
•    စာရိတ္တအထူးကောင်းမွန်သူဖြစ်ရမည်။
•    ဘဏ်လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံအနည်းဆုံး (၆)နှစ်နှင့်အထက် ရှိရမည်။
•    Chief Cashier ရာထူးဖြင့် လုပ်သက်အနည်းဆုံး(၃)နှစ်ရှိသည့် အထောက်အထားတင်ပြနိုင်ရမည်။
•    စာရင်း၊ငွေကြေး ကျွမ်းကျင်စွာ စီမံကွပ်ကဲဆောင်ရွက်နိုင်ရမည်။
•    Banking Software အား အတွေ့အကြုံရှိပြီး ကျွမ်းကျင်သူဖြစ်ရမည်။
•    MS Office (Word, Excel, Power Point), Page Maker, Internet & Email ကျွမ်းကျင်စွာ အသုံးပြုနိုင်ရမည်။

... Read full article
by Excellent Fortune Development Group on 26 November, 2020
,

Job Description

Key Jobs Descriptions
•    ဘဏ်ခွဲ၏ တစ်နေ့တာ အရာထမ်းအဆင့်ဆောင်ရွက်ရမည့် စာရင်းဖွင့်လှစ်ခြင်း၊ ငွေပေးမိန့်ချမှတ်ခြင်း၊ စာရင်းစစ်ဆေးခြင်း၊ Customer လိုအပ်ချက်များကို ရှင်းလင်းပြောကြားခြင်း စသည်တို့ကို ဆောင်ရွက်ရမည်။
•    ဘဏ်ခွဲဝန်ထမ်းများ၏ ဝန်ဆောင်မှုအား သတ်မှတ်ဝန်ဆောင်ချိန်အတွင်း ပြီးမြောက်စေရန် တာဝန်ယူကြီးကြပ်ရမည်။
•    မိမိလက်အောက်ဝန်ထမ်းများအား လုပ်ငန်းတာဝန်ခွဲဝေချထားပေးရမည်။
•    မိမိလက်အောက်ဝန်ထမ်း လုပ်ငန်းကျွင်းကျင်မှု အတွက် အနီးကပ်သင်ကြားပြသခြင်း၊ ကြီးကြပ်ခြင်း၊ အကဲဖြတ်ခြင်းများကို ဆောင်ရွက်ရမည်။
•    အခါအား ထပ်မံပေးအပ်သည့် လုပ်ငန်းတာဝန်များကို ကျေပြွန်စွာထမ်းဆောင်ရမည်။

 

Responsible
•     မှန်ကန်မြန်ဆန်စွာဝန်ဆောင်မှုပေးနိုင်ရန်နှင့် အမှားအယွင်းမရှိ နေ့စဉ်စာရင်းပိတ်နိုင်ရန်အတွက် ပူးပေါင်းတာဝန်ယူဆောင်ရွက်ရမည်။
•    ဘဏ်ခွဲ၏ သတ်မှတ် Budget အားကောင်းစွာစီမံခန့်မှုကိစ္စအား ကူညီဆောင်ရွက်ပေးရမည်။
•    ဘဏ်ခွဲအတွက် ချမှတ်ထားသည့် Target များကို ပြည်မီစွာအကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရာတွင် ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက် ရမည်။ 
•    ဘဏ်ခွဲဝန်ထမ်းများအား လုပ်ငန်းခွင်အတွင်း အနီးကပ်ကြီးကြပ်ခြင်း၊ စောင့်ကြည့်ခြင်း၊ သင်ကြားပြသခြင်းများကို ဆောင်ရွက်ရမည်။
•    လုပ်ငန်းများလျှင်မြန်ချောမွေ့စေရန်အတွက် လိုအပ်ချက်များကို မိမိဘဏ်တာဝန်ခံအရာထမ်းများနှင့် ဝန်ထမ်းများအား အချိန်နှင့်တစ်ပြေးညီ ဆွေးနွေးခြင်း၊ အစီရင်ခံ တင်ပြခြင်း၊ ဆုံးဖြတ်ချက်ရယူခြင်းများကို ဆောင်ရွက်ရမည်။
•    ဘဏ်ဝန်ထမ်းများနှင့် ဘဏ်နှင့်ဆက်သွယ်သူများအားလုံး၏ Compliant များကိုး အလျှင်မြန်းဆုံးနှင့် အကောင်းဆုံး နည်းလမ်း ရှာဖွေဖြေရှင်းတိုင်ရမည်။
•    စျေးကွက်ခြေအနေများကို အချိန်နှင့်တစ်ပြေးညီ ရုံးချုပ်နှင့် ဘဏ်ခွဲဝန်ထမ်းများကို ပေးပို့ဖြန့်ဝေပေးနိုင်ရမည်။
 

Open To

Male/Female

 

Job Requirements

•    တက္ကသိုလ်တစ်ခုခုမှ ဘွဲ့ရရှိသူဖြစ်ရမည်။ 
•    အရာထမ်းအဆင့်ဖြင့် ဘဏ်လုပ်ငန်း လုပ်သက်(၂)နှစ်ထက်မနည်း၊ ကြီးကြပ်ရေမှုးအဆင့်ဖြစ်ပါက လုပ်သက် (၃)နှစ်နှင့်အထက်ရှိသူဖြစ်ရမည်။
•    တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သည့် အထောက်အထားတင်ပြနိုင်ရမည်။
•    စာရင်း၊ ငွေကြေး၊ ငွေလွှဲ၊ Loans, Core Banking Software အား အတွေ့အကြုံရှိပြီး ကျွမ်းကျင်စွာ အသုံးပြုနိုင်ရမည်။
•    Daily Closing Process အား ကျွမ်းကျင်စွာနားလည် အသုံးပြုနိုင်ရမည်။
•    MS Office (Word, Excel, Power Point), Page Maker, Internet & Email ကျွမ်းကျင်စွာ အသုံးပြုနိုင်ရမည်။
•    တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သည့်ကာလ တွင် မည်သည့် ကြီးမားသည့် ပြစ်ဒဏ်များချမှတ်ခံထားခြင်းမရှိ သူဖြစ်ရမည်။
•    တာဝန်ပေးအပ်ဒေသသို့သွားရောက်တာဝန်ထမ်းဆောင်နိုင်သူဖြစ်ရမည်။

... Read full article
by KBZ Bank on 19 October, 2020
,

Job Description

• Effectively executes the Value Centre’s business plans for structuring highly relevant and innovative financial solutions to deepen account adoption and to reach more customers at lower cost, in line with the overall bank’s strategy of driving nation-wide financial inclusion
• To be mainly responsible for Vault Key and also as well supervise the cash processing staffs to smoothen the cash in/cash out process from Hub.
• To operate cash processing machines in cash counting
• To count and verify cash received to the Hub.
• To identify, Orient and face cash as per CBM standards
• Handling cash bags/boxes at Hub and cash packing for deposit with CBM (for male only)
• To perform the role as per cash processing procedure
• To participate in the process of delivering deposit to CBM on daily basic
• - To carry out any other duties as may be assigned to you from time to time by supervisors.

 

Job Requirements

 • Obtained Bachelor’s degree
 • Minimum 3 year experience in Banking
 • Interested in cash processing/management
 • Have working experience in cash processing (Preferred)
... Read full article
by KBZ Bank on 19 October, 2020
,

Job Description

- Effectively executes the Value Centre’s business plans for structuring highly relevant and innovative financial solutions to deepen account adoption and to reach more customers at lower cost, in line with the overall bank’s strategy of driving nation-wide financial inclusion
- To operate cash processing via cash counting machines at Cash Center
- To count and verify cash received to the Cash Center
- To identify, orienting cash as per CBM standards
- Handling cash bags/boxes at Cash Center and cash packing for deposit with CBM (for male only)
- To perform the role as per cash processing procedure
- To participate in the process of delivering deposit to CBM on daily basic
- To carry out any other duties or special project which may be assigned to you from time to time by supervisors.

 

 

Job Requirements

● Obtained Bachelor’s degree

● Experience in Banking industry is preferable.
● Good at English Languages
● Hardworking
● Strong proficiency in Word , Excel , Outlook , Power Point
● Interested in cash processing/management
● Have working experience in cash processing (Preferred)
● Experience in banking industry is a plus

... Read full article